Športy

Kategórie:

Zobraziť viac kategórií

Kalendár športových súťaží 

Typ súťaže 2016 2017 2018     2019 2020   2021 2022 2023 2024
Súťaže športu pre všetkých x x x x x x x x x
VŠL, Kvaslifikačné turnaje x x x x x x x x x
Regionálne súťaže x x x x x x x x x
FU SR x x x x
AM SR x x x x
ZU SR x x x
LU SR x x x
Európske súťaže x x x x
AMS x x x x x
Svetové univerziády x x x x
r.2018, 2022 r.2017, 2019, 2021, 2023 r.2020, 2024
Športy  ZU SR AM SR/ZUSR FU LU SR AM SR/LUSR
basketbal M,Ž x x x
volejbal M ,Ž x x x
futbal x x x
futsal x x x
florbal x x x
3×3 basketbal M,Ž, MIX x x x
beach volejbal x x
atletika x x
aerobikový maratón x x
aerobik športový x x
alpské lyžovanie x
bedminton x x
biatlon letný/zimný x x
bežecké lyžovanie x
cyklistika x
golf x
gymnastika x
hokej x x
karate x x
orientačný beh x x
plávanie x x
squash
stolný tenis x x
šach x x
šerm x x
športové tance x x
tenis x x
triatlon x
vodné pólo
vzpieranie x x
zápasenie x x
Výber športov v aktuálnom roku pre jednotlivé typy súťaží schvaľuje VV SAUŠ a ŠTK SAUŠ